...............................
...............................
 
 
   
PICTURE
...........................
...........................
...........................
 
Investment By Types of Products Till 2000
 
 Product
Pengoperasian
Bil. Kilang
Nilai Pelaburan
(RM Juta)
1999
2000
1999
2000
Kimia & Farmaseutikal 16 16 7,362.28 7,365.16
Elektrikal & Elektronik 49 53 4,292.41 4,704.25
Besi, Keluli & Aluminium 46 44 1,955.54 2,222.20
Tekstil 13 13 875.27 876.13
Plastik 28 30 396.44 430.90
Makanan & Makanan Binatang 36 35 357.07 359.24
Getah 18 17 305.66 312.62
Perabot & Perkayuan 105 108 250.60 285.69
Kertas, Percetakan & Penerbitan 25 24 205.19 196.71
Kejuruteraan/ "casting" 26 26 110.27 114.95
Perkhidmatan 16 16 90.26 90.45
Pergudangan 23 23 58.15 338.88
Pelbagai 45 45 445.00 452.16
Jumlah 446 450 16,704.14 17,749.34

* Sumber: P.K.N.M. (Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka)

# subject to change without prior notice

 

 

 
 
2000-2003 MelakaCOM.Net. All rights reserved. Disclaimer.
This site is best viewed with Internet Explorer 4.0 or higher with 800 x 600 pixel.