GALERI GAMBAR
...........................
Wilayah Persekutuan Putrajaya
...........................
Parlimen
...........................
Sri Negeri
...........................
Laman Utama // Kerajaan
 
Kerajaan
 
1. Melaka State Government Departments

Departments:

 1. Jabatan Ketua Menteri Melaka
 2. Pejabat Penasihat Undang-Undang
 3. Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan
 4. Pejabat Mufti Negeri Melaka
 5. Mahkamah Tinggi Syariah Melaka
 6. Pejabat Tanah dan Galian
 7. Jabatan Kerja Raya
 8. Pejabat Pembangunan Negeri Melaka
 9. Pejabat Daerah dan Tanah Melaka Tengah
 10. Pejabat Daerah dan Tanah Alor Gajah
 11. Pejabat Daerah dan Tanah Jasin
 12. Pejabat Pertanian Negeri Melaka
 13. Jabatan Agama Islam Melaka
 14. Jabatan Kebajikan Masyarakat
 15. Jabatan Perkhidmatan Haiwan Negeri
 16. Jabatan Perancang Bandar dan Desa
 17. Jabatan Pengairan dan Saliran Melaka
 18. Pejabat TYT Yang Dipertua Negeri
 19. Pejabat Hutan Daerah
2. Melaka Local Government Councils
  1. Majlis Perbandaran Melaka Bandaraya Bersejarah (MPMBB)
  2. Majlis Daerah Alor Gajah
  3. Majlis Daerah Jasin
3. Melaka State Agencies
 1. Kolej Islam Melaka
 2. Lembaga Wakaf, Zakat & Baitulmal
 3. Majlis Agama Islam Negeri Melaka
 4. Perbadanan Air Melaka
 5. Perbadanan Muzium Melaka
 6. Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka
 7. Perbadanan Kemajuan Tanah Adat Melaka
 8. Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka
 9. Yayasan Melaka
4. State Government Companies
 1. Kumpulan Melaka Berhad
 2. Institut Teknologi Seni Melaka
 3. Institut Pengurusan Melaka
 4. Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme
5. State Agency Companies
 1. E.V.Marine Services
 2. ICM Industries Cr. Bhd
 3. Kolej Yayasan Melaka
 4. Perbadanan Kemajuan Tanah Adat Melaka Construction Sdn Bhd
 5. PERTAM Properties Sdn Bhd
 6. PERTAM Trading Sdn Bhd
 7. PERZIM Heritage Sdn Bhd
 8. PKNM Oil & Gas Sdn Bhd
 9. PKNM Recruitment Services Sdn Bhd
 10. PM Tourism Sdn Bhd
 11. PM Warisan Media Sdn Bhd
 12. MAIM Holdings
 13. Melaka Sound and Light Spectacular Sdn Bhd
 14. Nada Cekal Sdn Bhd
 15. Syarikat Pembangunan Pertanian Melaka Sdn Bhd
 16. Syarikat Panca Sri Holdings Sdn Bhd
 17. Syarikat Permodalan Melaka Sdn Bhd
 18. Syarikat PM Hotel & ResortS Sdn Bhd
 19. Syarikat Pelabuhan dan Perumahan Melaka Sdn Bhd
 20. Taman Safari Melaka Sdn Bhd
 21. YM Resources Sdn Bhd

 

INSTITUSI PERSEKUTUAN

1
Parlimen Malaysia
14
Kementerian Sumber Manusia
2
Jabatan Perdana Menteri
15
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan
3
Kementerian Pertanian
16
Kementerian Penerangan
4
Kementerian Kebudayaan, Kesenian Dan Pelancongan
17
Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri
5
Kementerian Pertahanan
18
Kementerian Tanah Dan Pembangunan Koperasit
6
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna
19
Kementerian Perpaduan Negara Dan Pembangunan Masyarakat
7
Kementerian Pendidikan
20
Kementerian Perusahaan Utama
8
Kementerian Tenaga, Komunikasi Dan Multimedia
21
Kementerian Pembangunan Luar Bandar
9
Kementerian Pembangunan Usahawan
22
Kementeriain Sains, Teknologi Dan Alam Sekitar
10
Kementerian Kewangan
23
Kementerian Pengangkutan
11
Kementerian Luar Negeri
24
Kementerian Kerja Raya
12
Kementerian Kesihatan
25
Kementerian Belia Dan Sukan
13
Kementerian Dalam Negeri

 

1. Parlimen Malaysia

2. Jabatan Perdana Menteri

Jabatan:

  1. Jabatan Audit Negara
  2. Jabatan Perangkaan Malaysia
  3. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
  4. Jabatan Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan
  5. Jabatan Perkhidmatan Awam
  6. Jabatan Tribunal Perkhidmatan Awam
  7. Department of Official Assignee
  8. Department of Rules Council

Bahagian:

 1. Bahagian Pengurusan dan Kewangan
 2. Bahagian Kabinet
 3. Bahagian Istiadat Dan Urusetia Persidangan Antarabangsa
 4. Bahagian Pembangunan Wilayah Persekutuan dan Lembah Klang
 5. Bahagian Perhubungan Dalaman Kerajaan
 6. Bahagian Hal Ehwal Undang-undang
 7. Bahagian Keselamatan Kebangsaan
 8. Bahagian Pengurusan Hartanah
 9. Bahagian Protokol dan Urusetia Persidangan Antarabangsa

Agensi:

  1. Lembaga Penasihat
  2. Badan Pencegah Rasuah
  3. Jabatan Peguam Negara
  4. Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia
  5. Unit Perancang Ekonomi
  6. Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan
  7. Suruhanjaya Pilihanraya
  8. Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah
  9. Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak
  10. Unit Penyelarasan Perlaksanaan
  11. Institut Diplomasi Dan Hubungan Luar Negeri
  12. Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)
  13. Istana Negara
  14. Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan
  15. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
  16. Lembaga Tabung Haji
  17. Unit Permodenan Pentadbiran Malaysia (MAMPU)
  18. Kumpulan Industri Teknologi Tinggi Kerajaan Malaysia (MIGHT)
  19. Biro Kebangsaan Awam
  20. Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
  21. Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan
  22. Pejabat Setiausaha Kerajaan
  23. Biro Pengaduan Awam
  24. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam
  25. Perbadanan Putrajaya
  26. Penasihat Sains
  27. Mahkamah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan


Back to Top

3. Kementerian Pertanian

Jabatan:

 1. Jabatan Pertanian
 2. Jabatan Perikanan
 3. Jabatan Pengairan dan Saliran
 4. Jabatan Perkhidmatan Haiwan

Agensi:

 1. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
 2. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)
 3. Institut Kajian Perikanan
 4. Lembaga Pertubuhan Peladang
 5. Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu
 6. Bank Pertanian Malaysia
 7. Taman Pertanian Malaysia
 8. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia(MARDI)
 9. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA)
 10. Institut Penyelidikan Hidrolik Nasional Malaysia
 11. Jemaah Pemasaran Lada Hitam (JPLH)

Back to Top

4. Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan

Jabatan:

 1. Jabatan Muzium Dan Antikuiti
 2. Jabatan Arkib Negara

Agensi:

  1. Istana Budaya
  2. Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia
  3. Akademi Seni Kebangsaan
  4. Balai Seni Lukis Negara

Back to Top

5. Kementerian Pertahanan

Jabatan:

 1. Angkatan Tentera Malaysia
 2. Tentera Udara Diraja Malaysia
 3. Tentera Darat Malaysia
 4. Tentera Laut Diraja Malaysia

Back to Top

6. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna

Agensi:

 1. Pasukan Petugas Anti Dadah

Back to Top

7. Kementerian Pendidikan

Jabatan:

 1. Pusat Perkembangan Kurikulum
 2. Jabatan Pendidikan Tinggi
 3. Jabatan Pendidikan Islam dan Moral
 4. Jabatan Pendidikan Swasta
 5. Jabatan Pendidikan Khas
 6. Jabatan Pendidikan Teknikal
 7. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP)
 8. Jabatan Sekolah
 9. Rangkaian ke Sekolah-sekolah di Malaysia
 10. Rangkaan ke Institut Pengajian Tinggi di Malaysia

Agensi:

 1. Institut Aminuddin Baki
 2. Majlis Peperiksaan Malaysia
 3. Lembaga Peperiksaan
 4. Institut Terjemahan Negara Melaysia
 5. Lembaga Akreditasi Negara
 6. Perpustakaan Negara Malaysia

Back to Top

8. Kementerian Tenaga, Komunikasi dan Multimedia

Jabatan:

  1. Jabatan Bekalan Elektrik
  2. Pejabat Pegawai Pihak Berkuasa Pemerakuan
  3. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia

Agensi yang telah diswastakan:

  1. Pos Malaysia Berhad
  2. Telekom Malaysia Berhad
  3. Tenaga Nasional Berhad

Back to Top

9. Kementerian Pembangunan Usahawan

Agensi:

  1. Bank Pembangunan Dan Infrastruktur Malaysia Berhad
  2. Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (LPKP)
  3. Pusat Khidmat Kontraktor
  4. Majlis Amanah Rakyat (MARA)
  5. Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad
  6. Pusat Maklumat Usahawan
  7. Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS)
  8. Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia
  9. Rangkaian Perkhidmatan Awam Malaysia
  10. Perbadanan Ushawan Nasional Berhad (PUNB)
  11. Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri
  12. Uda Holdings Sdn Bhd (UHSB)

Back to Top

10. Kementerian Kewangan

Jabatan:

  1. Jabatan Akautan Negara Malaysia
  2. Perbendaharaan Malaysia
  3. Jabatan Kastam dan Eksais Diraja
  4. Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta

Agensi:

  1. Bank Negara Malaysia
  2. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
  3. Khazanah Nasional Berhad
  4. Danaharta Nasional Berhad
  5. Majlis Tindakan Ekonomi Kebangsaan
  6. Bank Simpanan Nasional
  7. Suruhanjaya Sekuriti
  8. Lembaga Penilai dan Pentaksir Malaysia
  9. Lembaga Hasil Dalam Negeri

Back to Top

11. Kementerian Luar Negeri

Agensi:

 1. Institut Hubungan Antarabangsa Dan Diplomatik

Back to Top

12. Kementerian Kesihatan

Agencies:

  1. Institut Penyelidikan Perubatan
  2. Pihak Berkuasa Kawalan Dadah (MADRAC)
  3. Persatuan Perubatan Malaysia
  4. Majlis Perubatan Malaysia
  5. Institut Jantung Negara
  6. Institut Kesihatan Umum

Back to Top

13. Ministry of Home Affairs

Departments:

 1. Civil Defence Department
 2. Department of Immigration
 3. Department of Prisons
 4. The Royal Malaysian Police
 5. National Registration Department

Agencies:

  1. National Narcotics Agency
  2. Registry of Societies

Back to Top

14. Ministry of Human Resources

Departments:

  1. Department of Labour Peninsular Malaysia
  2. Industrial Relations Department
  3. Manpower Department
  4. Occupational Safety and Health Department
  5. Trade Union Affairs Department

Agencies:

 1. Human Resource Development Council
 2. National Institute of Occupation, Safety & Health
 3. National Vocational Training Council
 4. Social Security Organization (SOCSO)

Back to Top

15. Ministry of Housing and Local Government

Departments:

  1. Federal Town and Council Country Planning Department
  2. Fire and Rescue Department
  3. Local Government Department
  4. National Landscape Department
  5. National Housing Department
  6. Sewerage Services Department

Back to Top

16. Ministry of Information

Departments:

 1. Department of Broadcasting
 2. Information Department of Malaysia
 3. National Film Development Corporation (FINAS)
 4. Radio Television Malaysia

Agencies:

 1. Filem Negara Malaysia
 2. Malaysian National News Agency (BERNAMA)
 3. Tun Abdul Razak Broadcasting Institute

Back to Top

17. Ministry of International Trade & Industry

Departments:

 1. Department of Statistics

Agencies:

  1. Construction Industry Development Board Malaysia
  2. Federation of Malaysian Manufacturers
  3. Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE)
  4. Malaysian Industrial Development Authority (MIDA)
  5. Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
  6. Malaysian Industry-Government Group of High Technology
  7. Malaysian International Chamber of Commerce & Industry
  8. Malaysian Products
  9. Malaysian Technology Development Corporation (MTDC)
  10. National Chamber of Commerce and Industry of Malaysia
  11. National Productivity Corporation (NPC)
  12. Small and Medium Industries Development Corporation (SMIDEC)
  13. South Investment, Trade and Technology Data Exchange Center (SITTDEC)

Back to Top

18. Ministry of Land and Cooperative Development

Departments:

  1. Department of Coorperative Development Malaysia
  2. Department of Survey and Mapping
  3. Department of The Director-General of Lands and Mines

Agencies:

  1. Bank Rakyat
  2. Coorperative College of Malaysia (CCM)
  3. Federal Land Development Authority (FELDA)

Back to Top

19. Ministry of National Unity and Social Development

Departments:

  1. Department of National Unity
  2. Department of Aborigine Affairs
  3. Department of Social Welfare
  4. Department of Women's Affairs

Agencies:

 1. National Population & Family Development Board Malaysia (NPFDB)
 2. The National Welfare Foundation of Malaysia

Back to Top

20. Ministry of Primary Industry

Departments:

 1. Department of Mines
 2. Forestry Department Peninsular Malaysia
 3. Geological Survey Department

Agencies:

 1. Forest Research Institute Malaysia (FRIM)
 2. Malaysian Cocoa Board (MCB)
 3. Malaysian Pineapple Industry Board (MPIB)
 4. Malaysian Rubber Board
 5. Malaysian Timber Industry Board (MTIB)
 6. National Tobacco Board
 7. Palm Oil Research Institute of Malaysia (PORIM)
 8. Palm Oil Registration and Licensing Authority (PORLA)
 9. Tin Industry (Research and Development) Board

Council

 1. Malaysian Palm Oil Promotion Council (MPOPC)

Back to Top

21. Ministry of Rural Development

Agencies:

 1. Central Terengganu Development Authority (KETENGAH)
 2. Development Authority for Pahang Tenggara (DARA)
 3. FELCRA Berhad
 4. Institute for Rural Advancement (INFRA)
 5. Jengka Regional Development Authority (JENGKA)
 6. Kedah Regional Development Authority (KEDA)
 7. Penang Regional Development Authority (PERDA)
 8. Rubber Industry Smallholders Development Authority (RISDA)
 9. South East Johor Regional Development Authority (KEJORA)
 10. South Kelantan Development Authority (KESEDAR)

Back to Top

22. Ministry of Science, Technology and Environment

Departments:

 1. Department of Chemistry (DOC)
 2. Department of Environment (DOE)
 3. Department of Standard Malaysia (DSM)
 4. Department of Wildlife and National Parks Peninsular Malaysia (PERHILITAN)

Agencies:

 1. Atomic Anergy Licensing Board (AELB)
 2. Malaysian Centre for Remote Sensing (MACRES)
 3. Malaysian Institute for Nuclear Technology Research (MINT)
 4. Malaysian Meteorological Services (MMS)
 5. National Science Centre (NSC)
 6. Space Science Studies Division (BAKSA)

Divisions:

 1. Conservation and Environmental Management Division (CEMD)
 2. Malaysian Science and Technology Information Centre (MASTIC)
 3. National Biotechnology Directorate (NBD)
 4. Science and Technology Division
 5. The International Division

Government Controlled Private Companies:

 1. Malaysian Institute of Microelectronic Systems (MIMOS Berhad)
 2. Standards and Industrial Research Institute of Malaysia (SIRIM Berhad)
 3. Technology Park Malaysia

Back to Top

23. Ministry of Transport

Departments:

 1. Civil Aviation Department
 2. Railways Department
 3. Road Transport Department (JPJ)
 4. Marine Department Peninsular Malaysia
 5. Marine Department of Sabah
 6. Marine Department of Sarawak

Agencies:

 1. Bintulu Port Authority
 2. Johor Port Authority
 3. Kemaman Port Authority
 4. Keretapi Tanah Melayu (KTM Berhad)
 5. Klang Port Authority
 6. Kuala Lumpur International Airport (KLIA)
 7. Kuantan Port Authority
 8. Penang Port Commission
 9. Railway Asset Corporation

Back to Top

24. Ministry of Work

Departments:

 1. Public Works Department (JKR)

Agencies:

 1. Board of Architects Malaysia
 2. Board of Engineers Malaysia
 3. Board of Quantity Surveyors Malaysia
 4. Construction Industry Development Board (CIDB)
 5. Malaysian Highway Authority

Back to Top

25. Ministry of Youth and Sports

Divisions:

 1. Management, Policy, Planning and Management Division
 2. Sports Division
 3. Youth Division

Agencies:

 1. National Sports Council
 2. Merdeka Stadium Corporation
 3. Sports Commission Office
 

 

 

 

 

 

 
 
2000-2003 MelakaCOM.Net. Hakcipta Terpelihara. Penafian
Laman ini terbaik dilayari dengan Internet Explorer 4.0 ke atas (800 x 600 piksel)