...............................
...............................
 

 

   
Laman Utama // Pendidikan
 
Pendidikan
 

Pendidikan adalah perkara asas dalam pembentukan sebuah masyarakat ke arah masa depan yang lebih baik. Di Melaka memenuhi keperluan pendidikan kepada masyarakat telah menjadi salah satu matlamat penting terutama dalam merealisasikan pembentukan dinamik ke arah pembangunan masyarakat berteknologi maklumat dan memenuhi matlamat wawasan 2020.

Melaka mempunyai struktur pendidikan yang lengkap dari peringkat pra-sekolah sehingga ke peringkat kolej dan universiti. Kerajaan menekankan pembangunan pendidikan dan mengambil perkara ini sebagai focus utama dalam mengisi masa depan yang lebih baik untuk Melaka.


Falsafah Pendidikan Kebangsaan

endidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohai, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan.

Usaha ini adalah bagi melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

 

 

Sekolah Sekolah Di Melaka

  • Sekolah Rendah
Jenis Sekolah
Melaka Tengah
Alor Gajah
Jasin
Jumlah
Sekolah Kebangsaan
50
46
36
132
Sek. Jen. Keb. (Cina)
30
15
20
65
Sek. Jen. Keb. (Tamil)
3
10
8
21
Sek. Jen. Keb. Khas
1
-
-
1
Total
84
71
64
219

 

  • Sekolah Menengah
Jenis Sekolah
Melaka Tengah
Alor Gajah
Jasin
Jumlah
Sekolah Harian Biasa
21
12
6
39

Sekolah Harian Berasrama

3
4
4
11

Sekolah Harian Berasrama Desa

-
-
2
2
Sekolah Menengah Agama
2
-
-
2

Sekolah Berasrama Penuh

1
-
-
1
Sekolah Menengah Teknik
2
1
1
4
Total
29
17
1
59

 2003 SCHOOL SESSION CALENDAR GROUP

Bahagian A: Sekolah - sekolah di Kedah, Kelantan dan Terengganu
Hari
Cuti
Hari
Cuti
Hari
Cuti
Hari
Cuti
Hari
Cuti
5/1
hingga
29/1
30/1
hingga
4/2
5/2
hingga
27/5
28/5
hingga
7/6
8/6
hingga
4/9
5/9
hingga
13/9
14/9
hingga
22/10
23/10
hingga
27/10
28/10
hingga
6/11
7/11
hingga
3/1
19
6
80
11
67
9
29
5
8
58
  • Jumlah Hari Persekolah Termasuk Cuti Umum : 203 hari
  • Jumlah Cuti Persekolahan : 89 hari

 

Bahagian B: Sekolah - sekolah di Perlis, P.Pinang, Perak, Selangor, W.P. K.Lumpur, N. Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, W.P.Labuan, Sabah and Sarawak.
Hari
Cuti
Hari
Cuti
Hari
Cuti
Hari
Cuti
Hari
Cuti
6/1
hingga
29/1
30/1
hingga
4/2
5/2
hingga
28/5
29/5
hingga
8/6
9/6
hingga
5/9
6/9
hingga
14/9
15/9
hingga
22/10
23/10
hingga
27/10
28/10
hingga
7/11
8/11
hingga
4/1
18
6
80
11
67
9
29
5
9
58
  • Jumlah Hari Persekolah Termasuk Cuti Umum : 203 hari
  • Jumlah Cuti Persekolah : 89 days

 


# Tertakluk pada perubahan semasa
 
 
2000-2003 MelakaCOM.Net. Hakcipta Terpelihara. Penafian
Laman ini terbaik dilayari dengan Internet Explorer 4.0 ke atas (800 x 600 piksel)